Varukorg
0 Artiklar
Gå till kassan
DATASKYDD

PersonuppgifterFör att kunna genomföra din beställning hos The Wine Company, kommer du att behöva lämna dina personuppgifter (förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress samt e-postadress vid beställningar online). Dina personuppgifter kommer att användas för att The Wine Company ska kunna tillhandahålla din beställning enligt avtalet träffat mellan dig och The Wine Company och för att The Wine Company ska kunna kontakta dig med marknadsföring via post, telefon, sms, push-notiser och e-post. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att genomföra profilering i syfte att kontakta dig med riktad direktmarknadsföring och annan marknadsföring via post, telefon, sms, push-notiser och e-post. The Wine Company kan även komma att hyra ut dina personuppgifter (förnamn, efternamn och postadress) till andra företag för att dessa företag ska kunna kontakta dig med marknadsföring. Du kan närsomhelst meddela att du inte längre vill motta sådan marknadsföring. Vi använder även tjänsten Facebook Anpassade Målgrupper för att rikta marknadsföring till dig via Facebook. Vid användning av Facebook Anpassade Målgrupper kommer dina personuppgifter emellertid att vara hashade, de kommer således inte att delas med Facebook i en form som gör att det är möjligt att identifiera dig. Den rättsliga grunden för att The Wine Company ska kunna tillhandahålla din beställning utgörs av avtalet som träffas genom att du genomför din beställning och The Wine Company accepterar denna. Den rättsliga grunden för att The Wine Company ska använda dina personuppgifter för profilering och skicka direkt marknadsföring utgörs av en intresseavvägning där The Wine Companys berättigade intresse av att marknadsföra produkter och tjänster väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Den rättsliga grunden för att The Wine Company ska kunna hyra ut dina personuppgifter till andra företag för marknadsföring utgörs av en intresseavvägning där The Wine Companys berättigade intresse av att hyra ut dina personuppgifter till andra företag för att dessa ska kunna marknadsföra produkter och tjänster väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att The Wine Company ska kunna ingå avtalet med dig, tillhandahålla din beställning och skicka riktad direktmarknadsföring och annan marknadsföring till dig. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, kommer The Wine Company inte att kunna fullgöra beställningen eller avtalet med dig och inte heller kunna skicka dig erbjudanden om The Wine Companys produkter och tjänster.

Om du väljer att betala för din beställning genom faktura, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att genomföra en kreditupplysning i syfte att göra en ekonomisk bedömning av dig inför eventuellt ingående av det kreditavtal med dig som avtalet kan komma att utgöra. Vi genomför en identitetskontroll för att säkerställa att personnummer, namn och adress överensstämmer med uppgifterna som du lämnar. Den rättsliga grunden för att genomföra kreditupplysning utgörs av samtycke som lämnas i samband med att du genomför din beställning och väljer faktura som betalningsalternativ. Om du inte samtycker till att The Wine Company får genomföra kreditupplysningen, har The Wine Company rätt att neka din beställning. The Wine Company äger även rätt att neka din beställning om The Wine Company efter kreditupplysning finner skäl att anta att du inte kommer att betala för din beställning. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke. Det kommer dock inte att påverka lagligheten av den behandling som genomförts med stöd av ditt samtycke innan det återkallades.

Personuppgifterna kommer inte att lagras längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Du har rätt att få tillgång till information om The Wine Companys behandling av dina personuppgifter och även att begära rättelse avseende felaktiga personuppgifter. Du har även rätt att utan dröjsmål få dina personuppgifter raderade och, under vissa förutsättningar, även rätt att kräva att behandlingen begränsas. I de fallen behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat, har du även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) om det är tekniskt möjligt. Dina personuppgifter kommer att delas med The Wine Companys moderbolag Hawesko GmbH och dotterbolagen i Hawesko-koncernen samt The Wine Companys samarbetspartners och underleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt ovan. Sådana samarbetspartners och underleverantörer är t.ex. brevbärare, kampanjproducenter och speditörer. Dina personuppgifter kan även komma att delas med andra företag för att dessa kunna skicka marknadsföring till dig.

Om The Wine Company avser att ytterligare behandla dina personuppgifter för andra syften än för de ovan angivna, kommer The Wine Company (innan denna ytterligare behandling) informera dig om detta andra syfte och annan information som krävs enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Om du anser att The Wine Company behandlar dina personuppgifter i strid med gällande personuppgiftslagstiftning, har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifterna till Datainspektionen är: tel. nr: 08-657 61 00 och e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

The Wine Company Hawesko GmbH (502068-8825) 20247 Hamburg, Tyskland, är personuppgiftsansvarig. Om du vill få tillgång till, begära ändring/rättelse, radering eller har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss per e-mail på [service@the-wine-company.se] eller per telefon på 0049 4122 50 44 66. Detsamma gäller om du inte vill att uppgifterna ska användas för direktmarknadsföring.

The Wine Company förbehåller sig rätten att ändra denna text om behandlingen av personuppgifter. För det fall The Wine Company gör större förändringar kommer The Wine Company att meddela detta till dig på lämpligt sätt.

Vår webbplats kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier såsom Facebook och Instagram vilka har egna personuppgiftspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner. Du hittar deras personuppgiftspolicys här: https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://help.instagram.com/155833707900388.

Användning av Boomerang
Boomerang är en tjänst från Northway Media AB, The Nordic eCommerce Growth Network, Bryggargatan 8b, 111 21 Stockholm (www.northway.se). Vi anlitar Boomerang för att du ska kunna ta del av intressanta erbjudanden från andra leverantörer på Boomerang. Boomerang sparar din IP-adress i endast 120 minuter och använder en kaka (cookie) i 96 timmar för att kunna spåra inköp som genererades via erbjudandet på Boomerang i respektive leverantörs webshop.

The Wine Company har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa The Wine Company att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter: Holger Petersen, Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Germany, e-post: service@the-wine-company.se.


CookiesPå denna webbplats används så kallade cookies på flera ställen. Syftet med dessa cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

Cookies är små textfiler, som skickas till din dator och lagras av din webbläsare. De flesta cookies vi använder är så kallade sessionscookies. Sessionscookies försvinner automatiskt när du avslutar ditt besök på vår webbplats.

Cookies skadar inte din dator och innehåller inte heller virus. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Cookiedeklaration


Egna cookies (5)


Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Ingen av nedan listade cookies delar information med tredje part.

NamnUtfärdareÄndamålUpphör
agentthewinecompany.seBehåller aktivitetskoden med t.ex. erbjudanden från landningssidan även efter att sessionen har avslutats.2 dagar
orderthewinecompany.seLagrar varor i kundvagnen.7 dagar
woinstthewinecompany.seWebObjects internt (innehåller förekomstnummer för butiksapplikationen som behandlar begäran).Efter avslutad session
wosidthewinecompany.seWebObjects internt (innehåller sessions-ID).Efter avslutad session
productlistLayoutthewinecompany.seMöjliggör att användarens föredragna listvy sparas.Obegränsat

Tredjepart cookies (3)


Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Ingen av nedan listade cookies delar information med tredje part.

NamnUtfärdareÄndamålUpphör
_gagoogle.comAnvänds för att identifiera besökare.2 år
_gidgoogle.comAnvänds för att identifiera besökare.24 timmar
_gatgoogle.comAnvänds för att identifiera besökare.1 minutExklusiva viner direkt hem till dig

Du väljer enkelt och bekvämt viner ur vårt sortiment och vi ordnar resten.

Vi levererar vinet (från Hamburg) direkt till din dörr.
Vi tar hänsyn till svenska föreskrifter och EU-regler.
Vi tar hand om betalning av alkoholskatt och moms.
Läs mer om vår service
o